P R E S I D E N T S F U N D
  • info@presidentsoffice.lk
  • +94 11 2354354
සමාජ සබැඳි :
සමාජ සබැඳි :

ජනාධිපති අරමුදල විසින් පවත්වනු ලැබූ සෙත් පිරිත් සජ්ඡායනාව

2024 නව වර්ෂයේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් ජනාධිපති අරමුදල විසින් පවත්වනු ලැබූ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාවේ විශේෂ අවස්ථා                                                                   

Top